پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

دسته: پرسشنامه

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6


  • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390
  • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390
  • Inventory great job attitudes and colleagues in 1390
  • دانلود پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان
  • پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (1390) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در 61 گویه و براساس مقیاس 7 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 محاسبه شد.

ابعاد پرسشنامه

وابستگی شغلی

وابستگی سازمانی

تناسب شغل با شاغل

طراحی شغل

همکاران

مدیران و مافوق

حجم کار و استرس محیطی

شرایط فیزیکی کار

حقوق و مزایای شغلی

آموزش، ارزشیابی و ارتقا

توازن در زندگی شغلی و خانوادگی

توجه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 61

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390