ترجمه Attitudes toward learning accounting by computers: The impact on perceived skills

دسته: حسابداری

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12


  • ترجمه Attitudes toward learning accounting by computers: The impact on perceived skills
  • فن آوری اطلاعات
  • استفاده از کامپیوتر در حسابداری
  • مهارتهای ادراکی
  • جنسیت

حسابداری تا حدود زیادی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است. البته برنامه ریزی آموزشی حسابداری هنوز هم تا حد زیادی استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزاری در فرآیند یادگیری را نادیده می گیرد که علت اصلی آن محدودیت های بودجه بندی و برنامه ریزی زمانی است. این تحقیق تأثیر یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر را در مهارتهای ادراکی دانشجویان مورد بررسی قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر نشان دادن تأثیر مثبت تدریس دانشجویان دوره های کارشناسی در استفاده از کامپیوتر در حسابداری بود. چهارصد و شصت و سه دانشجوی حسابداری در تحقیق شرکت کردند و پس از اتمام یک دوره ارائه شده برای تدریس مهارتهای کامپیوتری به دانشجویان در زمینه حسابداری، ارزشیابی به صورت سوالات چهارجوابی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این دوره، در نگرش بر مهارتهای ادراکی در مورد استفاده از کامپیوتر برای اهداف حسابداری موثر است. پس از این دوره، هیچ تفاوت جنسیتی با توجه به نگرش بر مهارتهای ادراکی بدست نیامد ولی گزارشها حاکی است که مردان، تجربه کامپیوتری به نسبت بیشتری به نسبت زنان از خود نشان می دهند.

کلمات کلیدی: فن آوری اطلاعات ، استفاده از کامپیوتر در حسابداری ، مهارتهای ادراکی ، جنسیت

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

ترجمه Attitudes toward learning accounting by computers: The impact on perceived skills