پاورپوینت درس مبانی فنّاوری اطلاعات

دسته: فناوری اطلاعات

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3692 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 317


  • پاورپوینت درس مبانی فنّاوری اطلاعات
  • پاورپوینت درس مبانی فنّاوری اطلاعات

اهداف درس

آشنایی با مفاهیم اولیه فناوری اطلاعات

آشنایی با جامعه اطلاعاتی و تاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف آن

مطالعه سواد اطلاعاتی، توسعه اطلاعاتی و الگوهای مختلف

آشنایی با معماری کامپیوتر و سیستم عامل

آشنایی با شبکه های کامپیوتری، پروتکلها ، سرویسها و ..

سیلابس درس

مفاهیم اولیه فناوری اطلاعات شامل تعاریف ، مزایا ، معایب ، محدودیتها ، مقایسه فناوری مولد و فناوری اطلاعات و ..

جامعه اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط

تاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه از جمله اقتصاد، تجارت، آموزش، حکومت، کسب وکار تولید ، سازمان ، و…

معماری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی

توسعه اطلاعاتی ،سواد اطلاعاتی و استانداردهای موجود ( ICDL، ICCS و…)

مقدمه ای بر معماری کامپیوتر ( الگوها و اجزا)

مروری بر سیستم عامل و ویژگیهای آن

مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری ( شامل تعاریف ، کاربردها ، مزایا، و …)

انواع شبکه های کامپیوتری و کاربرد هر یک

زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات

تعریف فنّاوری

تعریف اطلاعات

مفهوم فناوری اطلاعات

تعریف ارتباطات

فنّاوری اطلاعات وارتباطات

دگرگونی های اجتماعی

زیرساخت های مرتبط با دانش؛

زیرساخت های فنّاوری رابط اطلاعات.

توسعه سیاست ها (محیط حقوقی، قوانین نظارتی و خط مشی های اجرایی )

توسعه نهادها

اجزای سیستم آموزشی

طبقه بندی آموزش الکترونیکی :

ویژگیهای DSS :

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت درس مبانی فنّاوری اطلاعات