بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 216 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91


  • انتقال الکترونیکی وجوه
  • موانع بانکداری الکترونیکی در ایران
  • بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران
  • دانلود پایان نامه بانکداری الکترونیکی
  • موانع انتقال الکترونیکی وجوه
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران

* قابل استفاده برای رشته آی تی

مقدمه

با توجه به روند گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در سراسر جهان می توان نتیجه گرفت که توجه به این مقولات و برنامه ریزی در جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص گسترش سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.یک برنامه ریزی خوب و مناسب, برنامه ریزی است که با شناخت دقیق مشکلات و موانع از یک طرف, و شناخت منابع و پتانسیل ها از طرف دیگر همراه باشد. در این پایان نامه سعی خواهد شد ابتدا تاریخچه بانکداری در ایران و همچنین فعالیت هایی که در زمینه بانکداری الکترونیکی انجام شده مورد بررسی قرار می گیرند سپس موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و گسترش سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) به طور اخص و تجارت الکترونیکی به طور اعم, بررسی و تجزیه و تحلیل خواهند شد.

این موانع شامل محدودیت زیرساخت های لازم, کمبود سرمایه انسانی, موانع قانونی, موانع اقتصادی, موانع فرهنگی و اجتماعی, موانع سیاسی, مقاومت کارکنان در مقابل تغییر, مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکها, سنتی بودن سیستم های سازمانها و مؤسسات در کشور, غیررقابتی بودن بانکهای کشور و مشکلات امنیتی می باشد. البته هر کدام یک از موانع فوق قابل تقسیم به موانع جزیی تری نیز می باشد. در ارتباط با ارائه مسائل فوق سعی شده از توضیحات اضافی خودداری شود.

کلمات کلیدی:

بانکداری الکترونیکی

انتقال الکترونیکی وجوه

موانع بانکداری الکترونیکی در ایران

فهرست مطالب

1 مقدمه

2 بانکداری الکترونیکی در ایران

مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

1 مشکلات مربوط به زیرساخت های اساسی

2 کمبود سرمایه های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4 موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5 موانع فرهنگی اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

6 موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7 موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8 مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9 سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10 دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11 مشکلات امنیتی

12 اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

منابع

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

بررسی موانع پیشرفت انتقال وجه در بانکداری الکترونیکی در ایران