تصفیه آب

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 310 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45


  • تصفیه آب
  • تصفیه خانه
  • آب آشامیدنی
  • فرآیند تصفیه آب
  • فروشگاه ساز فایل
  • خرید مقاله و تحقیق مهندسی آب

تصفیه آب

مقدمه:

آب در چرخه طبیعی خود که عمدتاً از تبخیر آن در دریاها شروع و با تشکیل ابرها ، ریزش نزولات جوی ، ایجاد جریان سطحی و زیرزمینی و در نهایت بازگشت آن به دریاها خاتمه می یابد ، مواد مختلف بسیاری را همراه خود انتقال می دهند.بدین ترتیب آب خالص در طبیعت یافت نشده و با توجه به وجود آلودگی های بیولوژیکی طبیعی و همین طور عدم حفظ بهداشت محیط زیست و تخلیه روز افزون اتواع فاضلاب شهری ، پسابهای صنعتی ، زهابهای کشاورزی و زباله در محیط زیست و آب ، امروزه دستیابی به آب سالم و قابل شرب در طبیعت به مقدار کافی ممکن نبوده و بالطبع ناگزیر از تصفیه آب می باشیم.

مجموعه عملیاتی که به منظور آماده کردن آب برای مصارف مورد نظر ایجاد می شود ،’تصفیه آب’و مجموعه تاسیسات و تجهیزات که عملیات تصفیه آب را در بر می گیرد.،’تصفیه خانه’ نامیده می شود.بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب و مصارف عمومی شهری یک رشته عملیاتی در تصفیه خانه آب به مورد اجرا گذارده می شود تا آب دریافتی از منابع آب را با کیفیتی قابل قبول در چهارچوب استاندارد’آب آشامیدنی’تحویل نماید.

‘آب آشامیدنی’ استاندارد، به طور کلی آبی است که بیرنگ ، بی بو و با طمع مطبوع و گوارا ،که مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر ،ضروری به سلامت مصرف کننده و خسارتی به تجهیزات انتقال ، توزیع و مصرف وارد نمی آورد.عملیاتی که در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح کیفیت آب اجرا می شود ، بستگی به کیفیت آب منابعی دارد که برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شودو طرح تاسیسات تصفیه خانه نیز با در نظر گرفتن اینکه آب تصفیه شده برای مصرف شرب و مصارف عمومی شهری به کار برده خواهد شد پیش بینی می شود و تجهیزات و تأسیسات تصفیه خانه نیز بر اساس طرح مصوب نصب می گردد.

کلمات کلیدی:

تصفیه آب

تصفیه خانه

آب آشامیدنی

فرآیند تصفیه آب

فهرست

─ مقدمه 1

بخش اول

─ تاریخچه 3

─ فرآیند تصفیه آب 5

مرحل اول ─ پیش تصفیه

الف-آشغالگیری 5

ب-پیش ته نشینی 6

ج-کلرزنی 7

مرحله دوم─ تصفیه اصلی

─ شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب 8

-1شیر کنترل آب خام 8

2 -آشغالگیر 10

3 -اندازه گیری دبی آب ورودی 11

4-هوادهی 13

5 -آهک زنی 16

6 – کلر زنی مقدماتی 16

7 – اختلاط سریع 17

8 – ته نشینی اولیه 19

9 – زلال سازی(ته نشینی ثانویه) 19

9-1 – فرآیند انعقاد 19

9-2 – فرآیند لخته سازی 20

9-3 – فرآیند ته نشینی 21

9-4- انواع زلال سازها 21

10 – صاف سازی 27

الف- صافی های تند با جریان ثقلی 29

ب-صافی های تند تحت فشار 31

ج-صافی های کند 31

د-صافی های ویژه 32

11 – کلر زنی 36

1-11 – کلرزنی اولیه 36

2-11 – کلر زنی ثانویه 36

3-11 – سیستم های کلر زنی 38

1-3-11 – سیستم های مایع 38

-2-3-11 سیستم های گازی 38

4-11 – تجهیزات کلرزنی 39

-5-11 شرح تاسیسات کلرزنی تصفیه خانه جلالیه

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

تصفیه آب