پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)

دسته: ریاضی و آمار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 274 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60


  • کارایی ارزشی
  • تصمیم گیرنده(DM)
  • تحلیل پوششی داده ها (DEA)
  • اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی
  • کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)
  • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی
  • انجام پایان نامه ارشد آمار

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی

کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده که دارای چندین ورودی و چندین خروجی می باشد. این روش علاوه بر اندازه گیری کارایی برای تشخیص منابع ناکارایی واحدهای تصمیم گیرنده نیز به کار می رود.در این پایان نامه مفهوم جدیدی به نام کارایی ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین مفهوم که از دید تصمیم گیرنده(DM) یک یا چند خروجی نسبت به خروجی های دیگر دارای ارجحیت باشد. ( به همین ترتیب برای ورودی ها) که این امر موجب می گردد که از دید DM یک واحد تصمیم گیرنده ناکارا بهتر از یک واحد گیرنده کارا باشد.

با روش های مختلفی می توان این اطلاعات ارجحیت DM را در نظر گرفت. روشی که در این پایان نامه مطالعه می کنید، این است که اطلاعات ارجحیت با مدل های اساسی DEA تلفیق گشته است و به موجب این امر مدل جدیدی ارائه شده است که برای به دست آوردن کارایی ارزشی کاربرد دارد.روش نامبرده به این صورت است که ابتدا برداری از ورودی و خروجی که دارای بهترین ارجحیت DM باشد ارائه می شود. اگر به طور صریح مقدار تابع ارزشی، DM مشخص باشد ارزیابی به راحتی صورت می پذیرد، در غیر این صورت نمرات کارایی ارزشی به صورت تخمینی به دست می اید در فصل چهارم این پایان نامه مطالب گفته شده کاملاً تشریح شده است. در فصل پنجم ابتدا واحدهای تحقیقاتی معرفی شده و سپس چگونگی به دست آوردن کارایی ارزشی واحدهای تحقیقاتی با توجه به شاخص ها و معیارهایشان آورده شده است.

کلمات کلیدی:

کارایی ارزشی

تصمیم گیرنده(DM)

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده

مقدمه

نخستین بار بحث تحلیل پوششی داده ها در سال 1978 با پایان نامه دکتری ادوارد رودز تحت راهنمایی پروفسور ویلیام کوپر مطرح گردید. برای بیان مفهوم تحلیل پوششی داده ها پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های آمریکا را در سال 1978 مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیقات را با همکاری چارنز و کوپر تحت مقاله ای با عنوان CCR به چاپ رسانده اند.مقاله CCR در حقیقت تعمیم کار فارل از چند ورودی و یک خروجی برای تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده بود ، که از طریق تبدیل ورودی و خروجی های چندگانه به یک خروجی مجازی و یک ورودی مجازی و با استفاده از مسئله برنامه ریزی ریاضی انجام گرفت.

در سال 1984، مقاله ای توسط بنکر و چارنز و کوپر منتشر گردید که ادامه تحقیقات روی مدل CCR می باشد ، که در این مقاله مدلی به نام BCC معرفی شد. در ادامه تحقیقات بنکر و چارنز و رودز مدل های گوناگونی عنوان گشت، که در این پایان نامه به برخی از آنها اشاره ای می گردد.در سال های اخیر مطالعات و تحقیقات به صورت پیشرفته تری بر روی تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. این موضوع در ایران نخستین بار توسط آقای دکتر جهانشاهلو در سال 1993 مطرح گردید. در این پایان نامه مبحث جدیدی از تحلیل پوششی داده تحت عنوان کارایی ارزشی ارائه می گردد.

فهرست مطالب

چکیده پایان نامه 1

فصل اول: مروری بر تحلیل پوششی داده ها

1-1 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها 3

1-2 واحد تصمیم گیرنده 3

1-3 تحلیل پوششی داده ها 4

1-4. تابع تولید 4

فصل دوم : مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها

2-1 مقدمه 6

2-2 مدل CCR 6

2-2-1 مدل CCR با ماهیت ورودی 9

2-2-2 مدل CCR8 با ماهیت خروجی 10

2-3 جزئیاتی از مدل CCR 12

2-4 مدل BCC 15

فصل سوم : معرفی برنامه ریزی چند هدفی

3-1 مسئله برنامه ریزی چند هدفی .18

3-2 حل مسئله MOLP با استفاده از یک متغیر انحرافی 19

فصل چهارم : کارآیی ارزشی

4-1 مقدمه 25

4-2 تحلیل کارایی ارزشی 26

4-3 تعیین نمرات کارایی ارزشی 35

فصل پنجم : کارایی ارزشی در واحدهای تحقیقاتی

5-1 مقدمه 36

5-2 مشخصه ای از یک نوع ایده آل از واحدهای تحقیقاتی 37

5-3 ارزیابی معیار و شاخصها … 44

5-4 داده ها 47

5-5 تحلیل پاره ای ارزشی در واحدهای تحقیقاتی 53

کار عملی 55

مراجع 59

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان کارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)