بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

دسته بندی: علوم انسانی » جامعه شناسی


  • خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری
  • سلطه گری زنان
  • سلطه گری سلطه پذیری زنان
  • سلطه پذیری زنان
  • تحقیق سلطه گری زنان
  • تحقیق سلطه گری سلطه پذیری زنان
  • تحقیق سلطه پذیری زنان
  • مقاله سلطه گری زنان
  • مقاله سلطه گری سلطه پذیری زنان
  • مقاله سلطه پذیری زنان

دانلود تحقیق در مورد بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل،

در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

مقدمه

موضوع پژوهش

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

هدف و فایده تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

مقدمه

پیشینه تحقیق

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه فروید

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه یونگ

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه اریک فروم

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه راسل

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آدلر

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه هورنای

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه ملانی کلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه مانس اشپربر

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانندسازی

درونی کردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

روش و ابزار تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

روش تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع

قسمتی از متن تحقیق:

از زمان های قدیم، مسأله سلطه گری و سلطه پذیری، از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است. هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستان ها بیان کرده اند، اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند. به عنوان مثال: میان انسان و جانوران دیگر تفاوت های گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی. یکی از تفاوت های عاطفی مهم این است که تمایلات انسان، برخلاف جانوران، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آن ها ممکن نیست. مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد، می خوابد تا آن که دوباره گرسنه شود. انگیزه فعالیت های جانوران، به استثنای موارد نادر، نیازهای نخستین است. در مورد انسان قضیه فرق می کند. البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای به دست آوردن ضروریات زندگی آن قدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آن ها باقی نمی ماند. ولی آن هایی که زندگیشان تأمین شده باشد، به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند. خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید، نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن. فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند. اینها مردان برجسته ای بودند. هم چنین در داستان رستم و سهراب، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر، ناپلئون و غیره، ما به طرز زیبایی میل انسان ها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم…

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل