شبیه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1. 64 اینچ با استفاده از Flash Player

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


 • شبیه
 • سازی
 • آموزش
 • ساعت
 • اندازه
 • گیری
 • دقت
 • اینچ
 • استفاده
 • Flash Player
 • شبیه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1
 • 64 اینچ با استفاده از Flash Player

یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از ساعت اندازه گیری را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

شبیه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1. 64 اینچ با استفاده از Flash Player