شبیه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • شبیه
  • سازی
  • آموزش
  • کولیس
  • اندازه
  • گیری
  • میلیمتری
  • استفاده
  • Flash Player
  • شبیه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player

یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از کولیس را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

شبیه سازی و آموزش کولیس اندازه گیری 5 میلیمتری با استفاده از Flash Player