دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه اتو برقی در سالیدورک
  • طرح دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه اتو برقی در سالیدورک
  • دانلود طرح دستگاه اتو برقی در سالیدورک

دانلود دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه اتو برقی مدل شده در سالیدورک