دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه اره برقی در سالیدورک
  • طرح دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه اره برقی در سالیدورک
  • دانلود طرح دستگاه اره برقی در سالیدورک

دانلود دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه اره برقی مدل شده در سالیدورک