دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه بدنسازی پرس سینه در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی پرس سینه در سالیدورک

دانلود دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک