دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه بدنسازی اسکات در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی اسکات در سالیدورک
  • دانلود طرح دستگاه بدنسازی اسکات در سالیدو

دانلود دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه بدنسازی اسکات مدل شده در سالیدورک