دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه بدنسازی در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه بدنسازی در سالیدورک
  • دانلود طرح دستگاه بدنسازی در سالیدورک

دانلود دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک