دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک

دسته بندی: مهندسی » مهندسی مکانیک


  • دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • دانلود دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • دستگاه پرس بدنسازی در سالیدورک
  • طرح دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک
  • طرح دستگاه پرس بدنسازی در سالیدورک
  • دانلود طرح دستگاه پرس بدنسازی در سالیدورک

دانلود دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک،

توضیحات:

مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری.

خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها مانند کتیا، پرو ایجینیر و… مشاهده نمایید.

کلیک برای دانلود این فایل

دریافت نسخه PDF

دستگاه پرس بدنسازی مدل شده در سالیدورک