پروژه آماری بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه

دسته بندی: علوم پایه » آمار


  • پروژه آمار
  • دانلود پروژه آمار
  • پروژه آمار گرایش به مواد مخدر
  • پروژه آماری گرایش به مواد مخدر
  • دانلود پروژه آمار گرایش به مواد مخدر
  • دانلود پروژه آماری گرایش به مواد مخدر
  • پروژه آماری
  • دانلود پروژه آماری
  • پروژه آمار مواد مخدر
  • پروژه آماری مواد مخدر

دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه،

در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

– سرمقاله

– موضوع تحقیق

– مسأله تحقیق

– مفاهیم تعریف شده در مسأله و موضوع تحقیق

– تعریف اعتیاد

– اهمیت و ضرورت تحقیق

– اهداف تحقیق

– اهداف جزئی

– فرضیات تحقیق

– متغیرهای تحقیق

– قرارداد آماری

– نتایج حاصل از بخش توصیفی

– فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد

– فراوانی علت اعتیاد در معتادین

– فراوانی نوع اعتیاد در معتادین

– مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین و غیر معتادین

– نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد

– نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد

– نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون

– نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد

– نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون

– نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون

– هیستوگرام ارتباط اعتیاد با درآمد برای تحصیل در خانواده زندانیان

– هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و اعتیاد

– هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد

– هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون

تعداد: 5 فایل ورد

تعداد صفحات: 28

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مقدمه:

امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد. کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی «بحران نابودی محیط زیست، ب حران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود. به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع، خارج شدن از «برنامه روزی» و گام برداشتن در مسیر «برنامه ریزی» و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.

اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است. سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پروژه آماری بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه