تحقیق پژوهش آماری بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی


  • رضایت دانشجویان از دانشگاه
  • رضایت دانشجویان از اساتید
  • میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه
  • تحقیق رضایت دانشجویان
  • تحقیق رضایت دانشجویان از دانشگاه
  • تحقیق رضایت دانشجویان از اساتید
  • پایان نامه میزان رضایت دانشجویان

دانلود تحقیق در مورد پژوهش آماری بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه،

در قالب doc و در 179 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات

الف- مقدمه

ب- بیان مسأله

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش

د- اهداف پژوهش

فصل دوم: ادبیات تحقیق

الف- مقدمه

ب- پیشینه تحقیق

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

د- مبانی مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی

الف- مقدمه

ب- روش تحقیق

ج- جامعه آماری تحقیق

د- حجم نمونه

ه- شیوه نمونه گیری

و – فرضیات تحقیق

و- 1- سؤالات اصلی تحقیق

ز- روش گردآوری اطلاعات

ح- پیش آزمون، روایی (VALIDITY) و اعتبار (RELIABILITY)

ط- متغیرهای پژوهش

ی- تعریف عملیاتی متغیرها

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: نتایج یافته ها

جداول و نمودارها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه

ب- نتیجه گیری

ب- 1- ویژگی های جمعیتی پاسخگویان

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق

د- پیشنهادات و محدودیت ها

بخشی از مقدمه تحقیق:

دانشگاه های ما، به دلیل گرفتاری ها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند که به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمان های آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم ؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاه ها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود…

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

تحقیق پژوهش آماری بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه