مقاله مقایسه خصوصیات مقاومت به سایش و ریزساختاری سطح بور داده شده با سطح تبریدی درآلیاژ GG25

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • مقاومت به سایش
 • خصوصیات ریزساختاری
 • سطح بور داده شده
 • بور د اده شده
 • سطح تبریدی
 • آلیاژ GG25
 • آلیاژ
 • چدن تبریدی
 • چدن
 • مقاله چدن
 • تحقیق چدن
 • مقاله آلیاژ
 • تحقیق آلیاژ

دانلود مقاله با موضوع مقایسه خصوصیات مقاومت به سایش و ریزساختاری سطح بور داده شده با سطح تبریدی درآلیاژ GG25،

در قالب pdf و در 9 صفحه.

در این مقاله کاربردی، مقایسه خصوصیات مقاومت به سایش و ریزساختاری سطح بور داده شده با سطح تبریدی در آلیاژ GG25، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. آلیاژ GG25، یکی از پرمصرف ترین آلیاژهای چدنی در صنایع ماشین سازی می باشد. در این تحقیق، رفتار اصطکاکی و مقاومت به سایش در سطوح تبریدی و بور داده شده آلیاژ GG25 بررسی شد. خصوصیات ساختاری، اعم از ریز ساختار توزیع سختی خصوصیات سطح و کاهش وزن در نمونه ها به صورت تابعی از نیروهای اعمالی بررسی شد. سطوح تبردی حاوی لدبوریت با لایه های سمنتیتی و سطوح بور داده شده حاوی ترکیبات Fe23B6، Fe3B و Fe2B می باشد. نتایج نشان می دهدکه خصوصیات سطح و مقاومت به سایش سطوح بور داده شده حاوی ترکیبات Fe3B 3 و Fe2B دارای برتری نسبت به سطوح تبریدی و عملیات حرارتی نشده است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 9

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

مقاله مقایسه خصوصیات مقاومت به سایش و ریزساختاری سطح بور داده شده با سطح تبریدی درآلیاژ GG25