اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


  • اثر فناوری بر مصرف انرژی در واحدهای احیای مستقیم
  • نرخ و کیفیت آهن اسفنجی تولیدی
  • آلاینده های زیست محیطی واحدهای احیلی مستقیم
  • تحقیق
  • پایان نامه
  • مواد
  • متالورژی

در این مقاله کاربردی اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است طراحی و توسعه پایدار واحدهای احیای مستقیم در گرو برتری های فنی- اقتصادی، عرضه و تقاضای مواد اولیه مصرفی، کیفیت آهن اسفنجی تولیدی و مسائل زیست محیطی است. برای نشان دادن اثر این متغیرها، اطلاعات یک دوره کار واحدهای زم- زم، میدرکس و قائم در ایران برای تولید آهن اسفنجی مقایسه شده اند.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی