تصفیه مذاب فولاد CK22

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


  • فولاد
  • فیلتر فومی سرامیکی
  • تصفیه
  • مقاومت به ضربه
  • تحقیق
  • پایان نامه
  • مقاله
  • پروژه
  • مواد
  • متالورژی

در این مقاله کاربردی تصفیه مذاب فولاد CK22 با استفاده از فیلتر و تاثیر آن برخواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است وجود آخالها در هرفولاد با توجه به نوع اندازه شکل و نحوه توزیع آنها م یتواند تاثیر بسزایی بر خواص مختلف فولاد از جمله خواص مکانیکی الکتریکی گرمایی و… داشته باشد لذا حذف آخالها یکی از مهمترین مسائلی است که درسالهای اخیر ذهن تولیدکنندگان فولاد را به خود مشغول کرده است

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

تصفیه مذاب فولاد CK22