مدلینگ پاشش مذاب درکنورترهای مجتمع مس سرچشمه

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


  • کوره
  • قوس
  • الکتریکی
  • کنورترهای
  • کوره
  • گازی
  • قوس الکتریکی
  • مواد
  • متالورژی

در این مقاله کاربردی مدلینگ پاشش مذاب درکنورترهای مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است درزمینه پدیده های مربوط به پاشش درکنورترهای متالورژیکی و همچنین بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در دهه های گذشته تحقیقات زیادی صورت گرفته است با توجه به شرایط خاص کنورترها از نظر شکل هندسی بررسی دقیق فرایندهایی مانند پاشش گرفتگی تویرها تشکیل امواج درمایعات تحت تزریق هوا ماندگی فازی و همچنین فرایندهای مربوط به تشکیل حبابها درمایعات ویسکوز امکان پذیر نیست

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

مدلینگ پاشش مذاب درکنورترهای مجتمع مس سرچشمه