بررسی اثر تغییرات درصد کربن آهن اسفنجی بر روی مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی

دسته بندی: مهندسی » مهندسی متالورژی


 • کوره قوس الکتریک
 • بهینه سازی انرژی
 • آهن اسفنجی
 • مواد کربن ده
 • تحقیق
 • پایان نامه
 • مقاله
 • پروژه
 • دانلود
 • مقالات دانشجویی
 • دانلود مقاله
 • دانلود تحقیق

در این مقاله کاربردی بررسی اثر تغییرات درصد کربن آهن اسفنجی بر روی مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله اثر افزایش درصد کربن آهن اسفنجی در شارژ کوره های قوس الکتریک، بر روی هزینه های فولاد سازی بررسی شده است. شارژ وروردی به کوره دارای 90% آهن اسفنجی فرض شده است و درصد کربن آهن اسفنجی بین 1/5% تا 3% متغیر گرفته شده است.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

بررسی اثر تغییرات درصد کربن آهن اسفنجی بر روی مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی