بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده 1

1- معرفی پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله4

1-3- اهمیت پژوهش5

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- سئوالات پژوهش6

1-6- تعاریف عملیاتی 6

1-7- متغیرهای اساسی پژوهش 8

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2- تاریخچه کاربرد فناوری اطلاعات 11

2-2-1- از ابتدا تا قرن 1812

2-2-2-نخستین کتابشناسیها13

2-2-3-قرن هجدهم 13

2-2-4- قرن نوزدهم 13

2-2-5- دکومانتاسیون بعد از 195814

2-2-6- عصر حاضر15

2-2-7- نقش ارتباطات 16

2-3- اهمیت فناوری اطلاعات 16

2-4- فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه 17

2-4-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه20

2-5- فناوری اطلاعات و کتابخانه ها23

2-5-1- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها و خدماتشان 25

2-5-2-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی 27

2-5-2-1-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی جهان 27

2-5-2-2- فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران 28

2-5-3- زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه ها30

2-5-3-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران 31

2-6- مروری برمطالعات انجام شده 33

2-6-1- پژوهشهای انجام شده در ایران 33

2-6-2- پژوهشهای انجام شده درخارج 34

3- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات

3-1- جامعه آماری پژوهش37

3-2- روش پژوهش 37

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات37

3-4- تجزیه و تحلیل داده ها37

4- یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 39

4-2- نیروی انسانی42

4-3- امکانات و تجهیزات 52

4-4- بودجه و امکانات 74

4-5- شرایط سازمانی 79

4-6- دیدگاه مدیران 85

5 – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 98

5-2- خلاصه یافته ها98

5-3- نتیجه گیری 107

5-4- پیشنهادات109

5-5-پیشنهاد برای پژوهش های آتی110

پیوست ها

پیوست یک (پرسشنامه مدیران113

پیوست دو (پرسشنامه کتابداران120

پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 122

منابع و ماخذ

منابع فارسی124

منابع لاتین127

چکیده انگلیسی 128

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها