پاورپوینت تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری شهرستان اردبیل)

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 614 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45


  • پاورپوینت تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری شهرستان اردبیل)
  • وفاداری مشتریان ، بانکداری الکترونیک ، کیفیت خدمات بانکی ، توسعه بانکی

بیان مسئله

توسعه روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است. کیفیت خدمات و وفاداری مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمانهای خدماتی به شمار می روند. ارائه خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمانها ضروری است. نیاز به درک و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمانهای خدماتی به خصوص بانکها می باشد. بانکها موظفند به عنوان موسسات خدمت رسانی به نحو موثری در تحقق نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند.

بنابراین مسئله پژوهش، تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی در بانکهای تجاری شهرستان اردبیل می باشد.

اهداف اصلی تحقیق

شناسایی و تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی و تاثیر بعد کارآیی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

2- شناسایی و تاثیر بعد پاسخگویی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

3- شناسایی و تاثیر بعد قابلیت دسترسی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

4- شناسایی و تاثیر بعد امنیت بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

مدل پیشنهادی تحقیق برگرفته از مدل مفهومی (,2010 Chunlin Liu , Tianxiang Sheng)

تحقیق حاضر تحت عنوان تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی می باشد که در آن ابعاد کارایی، پاسخگویی، قابلیت دسترسی، امنیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و همچنین وفاداری مشتری به عنوان متغیر وابسته بکار رفته شده است.

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

پاورپوینت تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری شهرستان اردبیل)