مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 200 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 86


 • مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله
 • بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 127 ساله
 • بررسی رابطه عزت نفس
 • سلامت روانی
 • بهزیستی
 • روانشناختی والدین کودکان عادی
 • کودکان مرزی 127 ساله
 • مقاله
 • دانلود مقاله
 • تحقیق
 • علوم تربیتی
 • پروژه پایان تحصیلی

این مقاله کاملا مرتب و طبق فرمت دانشگاهی در 86صفحه تنظیم و ویرایش شده است که از مطالب خوب و جدیدی در آن استفاده شده است و دارای پرسشنامه در قسمت ضمیمه میباشد.

فهرست مطالب

——————————————-

فصل اول (کلیات) :. 1

مقدمه: 1

بیان مسأله: 3

اهمیت و ضرورت پژوهش: 6

اهداف پژوهش: 7

اهداف جزئی: 7

سوالات تحقیق: 7

تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها و متغیر ها : 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 10

مبانی نظری و یافته های پژوهشی: 11

عزت نفس درقرآن مجید . 12

عزت نفس کلی: 13

عزت نفس اجتماعی .. 13

عزت نفس تحصیلی .. 13

مولفه های اساسی عزت نفس: 13

ماهیت عزت نفس: 14

نظریات مرتبط با عزت نفس: 14

نظریه جمیز : 14

نظریه مید : 15

نظریه کولی .. 15

نظریه سالیوان: 15

نظریه روزنبرگ: 16

نظریه هورنای: 16

نظریه آدلر: 17

سلامت روان: 17

سلامت روانی: 18

تعریف سلامت روانی: 18

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف: 19

اصول بهداشت روانی: 21

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی: 22

عوامل موثر در تامین سلامت روان: 23

نقش خانواده در تامین سلامت روان: 23

نظریات مرتبط با سلامت روانی: 24

نظریه زیگموند فروید: 24

نظریه آدلر: 24

نظریه سالیون: 24

نظریه کارل راجرز: 25

نظریه آلبرت الیس: 25

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی: 26

نظریه ویلیام گلاس: 26

نظریه اسکنیر: 27

بهزیستی روانشناختی : 27

عقب ماندگی ذهنی: 30

عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): 30

ویژگیهای کودک استثنایی : 30

نیازهای والدین کودکان استثنایی .. 31

احساسات والدین کودکان استثنایی .. 31

فصل سوم(فرآیند پژوهش) :. 45

روش پژوهش: 46

جامعه پژوهش: 46

نمونه و روش نمونه گیری: 46

ابزار پژوهش: 46

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی: 46

پرسشنامه عزت نفس : 47

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ- 28 : 47

فصل چهارم: (یافته ها). 50

تجزیه و تحلیل داده ها : 51

4 – 1 –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها: 51

4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت: 51

4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت: 51

4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن: 51

4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات: 52

4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل: 53

4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد: 53

4 – 2 – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق: 54

فرضیه های تحقیق: 57

فصل پنجم: نتیجه گیری… 63

5-1- خلاصه یافته ها پژوهش: 64

5-2- بحث و نتیجه گیری : 64

5-3- محدودیتهای تحقیق: 66

5-4- پیشنهادهای تحقیق : 67

فهرست منابع:. 68

ضمائم . 71

[...من قصد دانلود دارم...]

دریافت نسخه PDF

مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12